• Produkt nie żyje

    Piotr Stohnij

O sobie

Manager, trener i redaktor łączący perspektywę marketingową i HR-ową. Zarządzał obszarem zintegrowanego nauczania w ICAN Institute, by potem skupić się na komunikacji w mediach społecznościowych i funkcji redaktora internetowej wersji „Harvard Business Review Polska”, a także menedżera kluczowych projektów marketingowych. Dziś działa jako trener i konsultant w obszarze automatyzacji marketingu, mediów społecznościowych i zarządzania kryzysowego, a także zmiany pokoleniowej, marketingu rekrutacyjnego i samej rekrutacji. Pełni również funkcję wiceprezesa Fundacji Masculinum i prezesa stowarzyszenia HR Generation Next, zaś jako internetowy heretyk wypowiada się na www.stohnij.pl.